Σχεδόν όλοι οι άνθρωποι έχουμε στο σώμα μας σπίλους (ελιές). Η εξέταση των σπίλων γίνεται με τη χρήση ψηφιακής κάμερας δερματοσκόπησης.

Με τη βοήθεια ενός ειδικού προγράμματος υπολογιστή οι εικόνες της δερματοσκόπησης μπορούν να μεταφερθούν και να αποθηκευτούν, έτσι ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση ενός σπίλου σε βάθος χρόνου.

Στην επόμενη εξέταση μπορούμε να ανιχνεύσουμε τυχόν αλλαγές σε κάποια χαρακτηριστικά του σπίλου με τη σύγκριση των εικόνων, οπότε, αν κριθεί σκόπιμο από τον ιατρό, ο σπίλος μπορεί να αφαιρεθεί.

Χειρουργικά η αφαίρεση σπίλων είναι μια επεμβατική διαδικασία και γίνεται στο χώρο του ιατρείου από εξειδικευμένο Δερματοχειρουργό για την σωστή αφαίρεση της βλάβης σε υγιή όρια και την αποστολή της για βιοψία.

Δίπλα σας Για
κάθε σας ερώτημα

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input