Η μεσοθεραπεία σαν μέθοδος άρχισε να εφαρμόζεται τη δεκαετία του ΄50 στη Γαλλία με σκοπό τη θεραπεία αρθροπαθ...
Η θεραπεία αυτή είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει την ανύψωση διαφόρων σημείων του προσώπου χρησιμοποιώ...
Οι βαθιές ρυτίδες στο πρόσωπο αλλάζουν ολοκληρωτικά την εικόνα του και αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά. Το υαλ...
Περιοχές που εφαρμόζεται το botox: Περιοχές που εφαρμόζεται το botox: Στις οριζόντιες ρυτίδες του μετώπου. ...

loading
Φόρτωση Άρθρων

Δεν Υπάρχουν Άλλα Άρθρα

Φορτώθηκαν όλα τα Άρθρα